MOONCUP ACCIDENT: DRILL IS GONE (KLaNGundKRaCH, 2015)


Improvising duo Mooncup Accident releases a new cassette filled with almost 40 minutes of menstrual blues. The title - more wishful than realistic - says: Drill Is Gone. The guttural & buzzing, hysterical & suppressed sound mass produced on the record could also be described as a ritual form arranged around a hollow - like a termite nest which in the dark can appear as some sort of primitive architecture. With Mooncup Accident we approach the roots of blues by changing perspective: black doesn’t refer to complexion but to light sensitivity. This blues becomes the music of slaves once again. The genre that has turned into a cultural fraud during the course of one century is shattered and turned into a junkyard material. The overall approach of Mooncup Accident is showing what the slave’s position is. His expression is mixed with the very environment that enslaves him. His voice is coming from a restricted area. The liberated slave of our times doesn’t refuse improvisation, money or travel - but he understands that it’s all just a next form of slavery which defines us. Improvised junk is restricted by moments of mechanical work and forced rest.


Improvizační duo Mooncup Accident vydává novou, v pořadí už třetí kazetu, obsahující bezmála čtyřicet minut menstruačního blues. Název, který vyjadřuje spíš přání než realitu, říká: Dril je pryč. Guturální, těkavá, bzučivá, hysterická a potlačovaná zvuková matérie by se dala popsat také jako rituální forma uspořádaná kolem dutiny. K počátkům žánru se spolu s Mooncup Accident dostáváme změnou perspektivy. Nejde jen o to, že k černé namísto pigmentu odkazuje světloplachost. Rozhodující je, že blues se zde znovu stává hudbou otroků. Žánr, ve kterém se během století namísto černi zabydlel kulturní podvod, se tříští a mění v materiál, v němž se člověk pohybuje jako na smetišti: formálně blues začíná od jedné struny, a pokud jde o obsah, emoce mají blízko k odpadkům – podobně jako při menstruaci. Jako celek hudební produkce Mooncup Accident názorně ukazuje, jaká je pozice otroka. Jeho výraz je smíšen s prostředím, které ho zotročuje. Ozývá se z omezeného prostoru. Proto interpreti menstruačního blues pracují ve vrstvách. Únikovou cestu redukují na prohrabávání, ale také vršení. Osvobozený otrok liberální doby sice neodmítá improvizaci, honorář ani cestování – ale to všechno chápe pouze jako další podobu otroctví, které nás definuje. Improvizovaný odpad je ohraničen momenty strojové práce a nuceného odpočinku.

Křest: 20/3, Praha, Dead Jack (live: Fuck it Trio)

Žádné komentáře:

Okomentovat